Byť petržalčanom sa oplatí

Najčastejšie kladené otázky k pilotnému parkovaciemu systému v Petržalke

Pre Petržalčanov

Registrovať sa dá na tejto stránke už od 1. októbra. Petržalský parkovací systém vstúpi do platnosti od 1. novembra.

Stačí sa elektronicky zaregistrovať od 1.10. do systému (zaberie to asi 3 minúty) a v prvej fáze budete môcť parkovať prednostne na všetkých parkoviskách v Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Áno, okrem elektronického prihlásenia MČ Petržalka umožní prihlásiť sa aj osobne, a to v Technopole.

Nie, stačí ak sa do systému zaregistruje s aktuálnou EČV.

Pre NePetržalčanov

Treba prísť na ohlasovňu pobytu MČ Petržalka a prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky.

V hodinách medzi 18:00 a 8:00 (mimo piatku a soboty) budete musieť platiť 1 euro za každú začatú hodinu. V prvej fáze sa to bude týkať iba parkovísk, neskôr aj všetkých kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest v Petržalke.

Otázky k mobilnej aplikácii

Cez aplikáciu môže obyvateľ s trvalým pobytom v Bratislave – Mestskej časti Petržalka požiadať o registráciu do Petržalského parkovacieho systému. Po registrácii môže meniť svoje údaje, pridávať a spravovať rezidentské vozidlá. Aplikácia umožňuje návštevníkom Petržalky vyhľadať parkoviská, zaparkovať a vo vybraných hodinách zaplatiť parkovné prostredníctvom SMS. Aplikácia poskytuje ďalšie aktuálne informácie a doplnkové služby, ktoré súvisia s Petržalským parkovacím systémom.

Ak nemáte trvalý pobyt v Petržalke a napriek tomu chcete využiť benefit bezplatného parkovania na modrých parkovacích plochách počas dňa, je potrebné mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu URBI – Parkovanie Petržalka

Ako registrovaný rezident nemusíte používať aplikáciu a môžete BEZPLATNE parkovať v celej Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Aplikácia Vám však ponúka prehľad o tom, kde sa nachádzajú modré rezidentské parkoviská, umožňuje spravovať používateľský profil a v aplikácií si môžete pridávať ďalšie rezidentské vozidlá k vášmu profilu.

Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémami iOS alebo Android.

V aplikačnom obchode GooglePlay alebo AppStore vyhľadajte aplikáciu “URBI-Parkovanie Petržalka” alebo kliknite na tento odkaz. Nainštalujte si ju do Vášho telefónu. Po zadaní vášho mobilného čísla do aplikácie sa Vám automaticky načíta profil a EČV, ktoré ste si už zaregistrovali.

Cez aplikáciu si môžete ľahko spravovať váš profil. Po prihlásení do aplikácie sa vám automaticky načíta vaše EČV, ktoré ste si už zaregistrovali.  Môžete si pridať ďalšie EČV vozidla a vzťah k nemu. Treba následne počkať, kým údaje o vami zadanom vozidle budú skontrolované a vozidlo bude schválené. Podľa vzťahu k vozidlu treba zdokladovať požadované dokumenty na MÚ v Petržalke.

Nie. Váš účet sa zobrazí po prihlásení sa v aplikácii spolu so zaregistrovaným vozidlom.

 • Pre Služobné vozidlo na súkromné účely: potvrdenie od zamestnávateľa, že môžete vozidlo, ktoré je zaregistrované, využívať na súkromné účely (originál k nahliadnutiu a kópia zostáva na mestskej časti). Takéto potvrdenie treba doniesť aj v prípade, ak ste jediný konateľ alebo spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným.

  Potvrdenie o používaní služobného vozidla na súkromné účely môže byť ľubovolné, musí v ňom však byť uvedená skutočnosť, že dané auto môže oprávnená osoba používať aj na súkromné účely, názov firmy (IČO a adresa spoločnosti), identifikácia oprávnenej osoby ktorej sa toto potvrdenie vydáva (meno, priezvisko a adresa alebo dátum narodenia) a auto, pre ktoré takéto povolenie bolo udelené (EČV vozidla). V prípade, že takéto tlačivo nemáte, môžete použiť a podľa potreby upraviť nasledujúce tlačivo https://parkovanievpetrzalke.sk/sluzobne-vozidlo/

  Technického preukazu (malý alebo veľký – originál k nahliadnutiu ), ktorý preukazuje, že daná spoločnosť je vlastníkom alebo užívateľom daného vozidla. Ak má spoločnosť vozidlo na operatívny leasing, tak je potrebné doložiť aj zmluvu o Operatívnom leasingu na dané vozidlo alebo kartičku od leasingovej spoločnosti, ktorá firmu oprávňuje používať toto vozidlo.

  Pre Operatívny leasing:

  Ak má fyzická osoba operatívny leasing, je potrebné predložiťzmluvu o Operatívnom leasingu na dané vozidlo s fyzickou osobou, ktorá sa zaregistrovala do systému a je obyvateľom s trvalým pobytom.

Ako registrovaný a schválený používateľ Petržalského parkovacieho systému máte parkovanie na modrých vyznačených miestach ZADARMO aj bez použitia aplikácie.

Ostatní používatelia a návštevníci majú prostredníctvom aplikácie možnosť parkovať na modrých vyznačených miestach ZADARMO počas dňa v nasledovným časoch:

 • pondelok – štvrtok 8:00 -18:00
 • piatok od 8:00 do nedele 18:00

V ostatných hodinách, teda nedeľa – štvrtok v čase 18:00 – 08:00 platíte 1€ za každú začatú hodinu parkovania.

Na neoznačených parkovacích miestach parkujete naďalej ZADARMO.

V prvej fáze (od 1.11.2019) sú vyznačené parkoviská Dvory, Lúky a Háje. Postupne sa vyznačia všetky parkovacie miesta v Petržalke, kolmé aj pozdĺžne. Aktuálnu mapu (k 1.11.2019) vyznačených parkovacích miest nájdete tu.

V súčasnosti môžete zaplatiť parkovné prostredníctvom SMS alebo parkovacím lístkom. Neskôr pribudnú ďalšie spôsoby platby, ako platba kartou a iné.

Platba SMS

Spoplatnené parkovanie po celý týždeň pre nepetržalčanov ak nemajú stiahnutú mobilnú aplikáciu. Postup:

 • Pošlite SMS na číslo 2200 v tvare B5(medzera)A1(medzera)ŠPZ
 • Príklad: “B5 A1 BA123AA” znamená Bratislava 5, 1 hodina, vozidlo značky BA123AA. Ak chcete parkovať viac hodín, jednoducho za symbol A dajte počet hodín, v tvare A2, A3, … príklad pre 4 hodiny “B5 A4 BA123AA” Maximálny počet hodín zaplatených cez SMS je 14.

Parkovací lístok

Parkovací lístok si môžete zakúpiť nonstop na recepcii Technopolu na Kutlíkovej ulici. Neskôr si ich bude možné zakúpiť aj na vybraných čerpacích staniciach. Parkovací lístok si môžete zakúpiť v hodnote 1€ / 1 hodina alebo 4€ / 4 hodiny.

Platbu je možné uskutočniť jednoduchým postupom:

 • Otvorte aplikáciu a prihláste sa
 • Vyberte si najbližšie parkovisko, na ktorom chcete zaparkovať (ubezpečte sa, že máte povolený prístup k polohe pre aplikáciu)
 • Kliknite na tlačidlo „Tu zaparkovať“
 • Vyberiete si voľný parkovací box, na ktorom parkujete
 • Po zaparkovaní kliknite na tlačidlo Platba.
 • Vyberte počet hodín a zvoľte platbu cez SMS
 • Budete presmerovaní do aplikácie pre SMS, kde jednoducho stačí vygenerovanú správu odoslať
 • Keď vám príde potvrdzovacia SMS, tak máte zaplatené

Pri platbe v aplikácií si zvolíte počet hodín a aplikácia vám sama predvyplní požadovaný formát SMS so zvolenou dĺžkou parkovania.

Keďže sa platba zarátava ihneď, zaplatili ste zbytočne. Odporúčame vám platiť až po skončení bezplatnej doby (od 18:00 – 08:00) a tak, aby ste mali pokryté potrebné časové obdobie.

Časté otázky pri registrácii

 • meno alebo priezvisko ste nenapísali s diakritikou (mäkčene, dĺžne, dvojbodky nad písmenami ako ä,ü,ö alebo dĺžne nad ű,ő) – najviac chýb sa vyskytuje v koncovke ženských mien ‘ová’ a v zabudnutom dĺžni alebo mäkčeni. Aj takýto drobný rozdiel spôsobuje, že systém nedokáže automaticky spárovať Vaše údaje s údajmi v databáze
 • pri mene alebo priezvisku ste zadali aj Váš titul – titul treba zmazať. Systém kontroluje presné znenie mena a priezviska a akýkoľvek znak ktorý chýba alebo je navyše spôsobuje, že nedôjde k zhode v textoch
 • vo svojom mene alebo priezvisku ste spravili preklep
 • v adrese ste omylom vybrali nesprávne číslo domu
 • Svoje údaje (meno, priezvisko alebo adresu) si môžete opraviť opätovným vyplnením registračného formulára na stránke https://parkovanievpetrzalke.sk/registracia/ . Po zadaní Vášho telefónneho čísla a overovacieho SMS kódu sa Vám zobrazia údaje, ktoré ste pri registrácii zadali.
 • Prosím, skontrolujte si veľmi pozorne Vaše údaje, ako aj správnosť ostatných údajov, aby nedošlo zbytočne k opätovnému zamietnutiu Vašej žiadosti.
 • v rodnom čísle ste urobili chybu – napríklad preklep v čísle, zle zadaný formát rodného čísla (RRMMDD/CCCC), za lomkou ste zadali štyri čísla, aj keď máte v rodnom čísle iba tri (tí, ktorí majú 3 čísla zadávajú iba 3 čísla). Svoje rodné číslo si môžete opraviť opätovným vyplnením registračného formulára na stránke https://parkovanievpetrzalke.sk/registracia/. Po zadaní Vášho telefónneho čísla a overovacieho SMS kódu sa Vám zobrazia údaje, ktoré ste pri registrácii zadali.
 • nie ste obyvateľ s trvalým pobytom v Petržalke – v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) nemôžete byť zaregistrovaný ako rezident, pokiaľ nemáte trvalý pobyt v Petržalke
 • zmenili ste trvalý pobyt za posledných 5 dní – údaje ešte neboli aktualizované. Prosíme, opätovne sa prihláste do registračného formulára na stránke https://parkovanievpetrzalke.sk/registracia/. Po zadaní Vášho telefónneho čísla a overovacieho SMS kódu sa Vám zobrazia údaje, ktoré ste pri registrácii zadali. Za číslom bytu vložte medzeru (systém Vás nepustí aktualizovať údaje ak vo formulári neurobíte zmenu) a odošlite svoju žiadosť.

Prosím, skontrolujte si správnosť aj ostatných údajov, aby zbytočne nedošlo k opätovnému zamietnutiu Vašej žiadosti z dôvodu nesprávne vyplneného mena, adresy alebo evidenčného čísla vozidla. Častou chybou je napísanie mena a priezviska bez diakritiky (mäkčene a dĺžne).

 • EČV nie je evidované na Vašu osobu – môže byť evidované na firmu, ktorú vlastníte alebo v ktorej pracujete a preto ho nevieme priradiť k Vašej osobe. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste zmenili v registračnom formulári vzťah k vozidlu na ‘Služobné vozidlo na súkromné účely’ a riadili sa inštrukciami, ktoré Vám následne prídu e-mailom.
 • vozidlo ste si zakúpili v posledných týždňoch a teda Vás nevieme k nemu automaticky priradiť. Je potrebné, aby ste sa osobne s občianskym preukazom a technickým preukazom od auta dostavili na MÚ v Petržalke. Tam si urobia kópie týchto dokladov a overia Vaše údaje manuálne. Priemerná doba vybavenia je do 10 minút.
 • EČV vozidla je z inej krajiny (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, … ) – je potrebné, aby ste sa osobne s občianskym preukazom a technickým preukazom od auta dostavili na MÚ v Petržalke. Tam si urobia kópie týchto dokladov a overia Vaše údaje manuálne. Priemerná doba vybavenia je do 10 minút.
 • vozidlo, ktoré ste zadali, nie je osobné vozidlo – na rezidentské parkovanie v sídlisku nie je možné registrovať nákladné autá, autobusy alebo špeciálne autá. Aktuálne tiež nie je možné registrovať motorky alebo prívesné vozíky.
 • V EČV ste spravili chybu – prosím, opravte EČV vozidla.

Otázky k vozidlám

Ak je auto registrované na Vášho manžela/manželku, ktorý nemá trvalý pobyt v Petržalke. Z tohto dôvodu bude potrebné pre dokončenie registrácie osobne priniesť nasledovné doklady na MÚ v Petržalke: 

 • Sobášny list (originál k nahliadnutiu, kópiu si spraví MČ)
 • Technický preukaz (malý alebo veľký – originál k nahliadnutiu), ktorý preukazuje, že manžel/ka je vlastníkom (držiteľom) daného vozidla.

V prípade, že manžel/manželka, ktorí vlastnia auto, sú obyvateľmi Petržalky (majú tu trvalý pobyt), zmeňte prosím v registrácii k vozidlu údaje žiadateľa a vzťah k vozidlu na “Vlastník vozidla” alebo “Držiteľ osvedčenia”. V tomto prípade nie je potrebné sa spravidla dá zaregistrovať elektronicky bez potreby osobne priniesť doklady na úrad.

Pre dokončenie registrácie je potrebné osobne priniesť na MÚ v Petržalke nasledujúce dokumenty:

Pre Služobné vozidlo na súkromné účely:

potvrdenie od zamestnávateľa, že môžete vozidlo, ktoré je zaregistrované, využívať na súkromné účely (originál k nahliadnutiu a kópia zostáva na mestskej časti). Takéto potvrdenie treba doniesť aj v prípade, ak ste jediný konateľ alebo spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Potvrdenie o používaní služobného vozidla na súkromné účely môže byť ľubovolné, musí v ňom však byť uvedená skutočnosť, že dané auto môže oprávnená osoba používať aj na súkromné účely, názov firmy (IČO a adresa spoločnosti), identifikácia oprávnenej osoby ktorej sa toto potvrdenie vydáva (meno, priezvisko a adresa alebo dátum narodenia) a auto, pre ktoré takéto povolenie bolo udelené (EČV vozidla). V prípade, že takéto tlačivo nemáte, môžete použiť a podľa potreby upraviť nasledujúce tlačivo https://parkovanievpetrzalke.sk/sluzobne-vozidlo/

Technického preukazu (malý alebo veľký – originál k nahliadnutiu ), ktorý preukazuje, že daná spoločnosť je vlastníkom alebo užívateľom daného vozidla. Ak má spoločnosť vozidlo na operatívny leasing, tak je potrebné doložiť aj zmluvu o Operatívnom leasingu na dané vozidlo alebo kartičku od leasingovej spoločnosti, ktorá firmu oprávňuje používať toto vozidlo.

Pre Operatívny leasing:

Ak má fyzická osoba operatívny leasing, je potrebné predložiťzmluvu o Operatívnom leasingu na dané vozidlo s fyzickou osobou, ktorá sa zaregistrovala do systému a je obyvateľom s trvalým pobytom.

Právny vzťah k motorovému vozidlu preukazuje rezident tak, že:

 • je držiteľom motorového vozidla4), v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či motorové vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • má motorové vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov5)
 • je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely,
 • užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely.

Potrebujete doložiť osobne na MÚ:

 • zmluva alebo potvrdenie o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely
 • zmluva o operatívnom leasingu na dané vozidlo
 • kópiu malého alebo veľkého technického preukazu(originál k nahliadnutiu)

Firemné autá, potrebujete doložiť osobne na MÚ:

 • zmluva alebo potvrdenie o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely
 • kópiu malého alebo veľkého technického preukazu(originál k nahliadnutiu)

Firma sídliaca v Petržalke sa nepovažuje za rezidenta. Ak však firma udelí svojmu zamestnancovi povolenie užívať vozidlo na súkromné účely a tento zamestnanec má trvalý pobyt v Petržalke, je považovaný za Petržalčana.

Pre dokončenie registrácie je potrebné osobne priniesť na MÚ v Petržalke nasledujúce dokumenty:

Potrebujete doložiť osobne na MÚ:

Pre Služobné vozidlo na súkromné účely:

potvrdenie od zamestnávateľa, že môžete vozidlo, ktoré je zaregistrované, využívať na súkromné účely (originál k nahliadnutiu a kópia zostáva na mestskej časti). Takéto potvrdenie treba doniesť aj v prípade, ak ste jediný konateľ alebo spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Potvrdenie o používaní služobného vozidla na súkromné účely môže byť ľubovolné, musí v ňom však byť uvedená skutočnosť, že dané auto môže oprávnená osoba používať aj na súkromné účely, názov firmy (IČO a adresa spoločnosti), identifikácia oprávnenej osoby ktorej sa toto potvrdenie vydáva (meno, priezvisko a adresa alebo dátum narodenia) a auto, pre ktoré takéto povolenie bolo udelené (EČV vozidla). V prípade, že takéto tlačivo nemáte, môžete použiť a podľa potreby upraviť nasledujúce tlačivo https://parkovanievpetrzalke.sk/sluzobne-vozidlo/

Technického preukazu (malý alebo veľký – originál k nahliadnutiu ), ktorý preukazuje, že daná spoločnosť je vlastníkom alebo užívateľom daného vozidla. Ak má spoločnosť vozidlo na operatívny leasing, tak je potrebné doložiť aj zmluvu o Operatívnom leasingu na dané vozidlo alebo kartičku od leasingovej spoločnosti, ktorá firmu oprávňuje používať toto vozidlo.

Pre Operatívny leasing:

Ak má fyzická osoba operatívny leasing, je potrebné predložiťzmluvu o Operatívnom leasingu na dané vozidlo s fyzickou osobou, ktorá sa zaregistrovala do systému a je obyvateľom s trvalým pobytom.

Prostredníctvom aplikácie bude možné zistiť, či zaparkované auto stojí na svojom mieste legálne alebo nie.

Zatiaľ neuvažujeme o obmedzení automobilov na jednu osobu alebo domácnosť, ale z dôvodu možného zneužitia sa zvažuje limit 5 automobilov. Registrácia ďalšieho vozidla bude možná od 1.11.2019 cez mobilnú aplikáciu.

Otázky k parkovacím miestam

Nové platené vyhradené státia už nebudú vznikať a staré zaniknú zavedením celomestskej parkovacej politiky k 1.4.2021.

Na výstavbu parkovacích domov potrebujete čas a peniaze. Na rozšírení parkovacích kapacít či už pomocou ľahkých konštrukcií alebo parkovacích domov sa už v súčasnosti pracuje a mestská časť sa bude určite spolupodieľať na niekoľkých takýchto projekotch. Čo sa týka financií, práve prehlásenie trvalého pobytu množstva ľudí, ktorí v Petržalke bývajú a parkujú, ale do petržalskej kasy za nich nejdú žiadne peniaze, pomôže zvýšiť príjmy MČ na výstavbu parkovacích domov.

Nie, v prvej fáze sa začnú vyznačovať parkoviská (v poradí Dvory, Lúky, Háje). Neskôr príde aj na vyznačovanie kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest.

Nie, v PPS bude celá Petržalka jedna veľká zóna, takže každý Petržalčan bude môcť bezplatne zaparkovať na celom jej území.

ostatné otázky

Celý parkovací systém bude zabezpečovať mestská časť a všetky príjmy z neho poputujú do tzv. Parkovacieho účtu, z ktorého budú hradené výlučne výdavky spojené s ďalším rozvojom parkovania v Petržalke.

Nie, nebudú umožnené žiadne výnimky. Veríme, že každý kto v Petržalke dlhodobo žije, si sem prehlási aj trvalý pobyt a bude môcť užívať všetky s tým spojené výhody.

V prvej fáze budú môcť bezplatne zaparkovať mimo regulovaných parkovísk, alebo cez pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 s použitím aplikácie. Po tom, čo budú vyznačené všetky legálne parkovacie miesta v Petržalke, umožní mestská časť každému Petržalčanovi vyčleniť niekoľko hodín mesačne pre svoje návštevy.

Podľa našich niekoľkonásobných sčítaní je najväčší problém s parkovaním v Petržalke práve v týchto hodinách. Aj dnes už existujú oblasti, kde je problém aj s denným parkovaním. Ak sa ukáže, že problémy na niektorých miestach pretrvávajú, systém samozrejme upravíme.

Mestská polícia  bude náhodne kontrolovať a overovať či EVČ, ktoré parkuje na modrom parkovacom mieste  je oprávnené parkovať a má zaplatené za parkovanie. Bližšie informácie najdete v Parkovacom poriadku.

Áno. V takom prípade musíte postupovať rovnako, ako pri iných dopravných priestupkoch.

Áno, v súčinnosti s mestskou políciu sa snažíme o navýšenie personálnych aj materiálnych kapacít, aby boli schopní efektívnejšie vymáhať dodržiavanie nastavených pravidiel.

V prípade, že ste zaplatili prostredníctvom SMS a chcete si vytlačiť daňový doklad, môžete tam spraviť na stránke https://www.smslistky.sk/parking.

Nie, do systému sa zaregistruje s aktuálnou EČV a jej jedno, či tam je bratislavská alebo iná EČV.