Byť petržalčanom sa oplatí

PARKOVANIE NÁVŠTEVNÍKOV

​NÁVŠTEVNÍCKE HODINY REZIDENTA​​​

Návštevnícke hodiny sú hodiny, ktoré ma k dispozícii rezident a môže ich poskytnúť svojej návšteve na bezplatné parkovanie v ktoromkoľvek čase.

 1. Rezident sa zaregistruje do petržalského parkovacieho systému
 2. Rezidentovi je pridelený vždy adekvátny počet návštevníckych hodín, mení sa v závislosti od času, kedy sa rezident registruje, alebo kedy si registruje/ odregistruje vozidlo.
 3. Rezident má nárok na nasledovný počet návštevníckych hodín:
  • Rezident bez schváleného vozidla – 150 hod/ rok
  • Rezident s 1 schváleným vozidlom – 100 hod/ rok
  • Rezident s 2 schválenými vozidlami – 50 hod/ rok
 1. Návštevník musí parkovať v zóne trvalého bydliska rezidenta, ktorý udeľuje návštevnícke hodiny
 2. Rezident pozná EČV a označenie parkoviska, na ktorom stojí návštevník
 3. Rezident určuje čas ktorý poskytne návštevníkovi
 4. Po uplynutí poskytnutého času musí byť návštevníkovi pridelený ďalší čas na predĺženie, alebo musí vozidlo preparkovať

PARKOVANIE NÁVŠTEVNÍKOV​​​

 1. Prihlásenie sa na parkovanie cez mobilnú aplikáciu URBI:

Stiahnite si aplikáciu URBI Parkovanie a v pondelok až piatok v čase od 7:00 do 18:00 a od piatka 18:00 do nedele 18:00 si manažujte parkovanie samy

 1. Pridelenie návštevníckych hodín od rezidenta po 18:00:

Požiadajte rezidenta cez aplikáciu URBI Parkovanie o pridelenie návštevníckych hodín. Ak nemáte aplikáciu hodiny Vám môže prideliť rezident cez aplikáciu URBI Parkovanie alebo na web stránke

 1. Parkujte na záchytných parkoviskách alebo mimo regulovaných zón/ parkovísk
 2. Využívajte na parkovanie súkromne parkoviská zaradené do petržalského parkovacieho systému.

Viac informácií na stránke: tu

 

Návody ako parkovať v petržalskom parkovacom systéme

UPOZORNENIE

Pre prácu s aplikáciou je potrebné:

 1. Mať stiahnutú najnovšiu verziu aplikácie URBI Parkovanie
 2. Mať vytvorené URBI konto
 3. Po prvom stiahnutí aplikácie si vytvoríte konto pomocou Vášho mailu a zvoleného hesla. Vytvorenie konta je potrebné overiť – správa s odkazom pomocou ktorého konto overíte, bude doručená do zadanej mailovej schránky do pár minút.

Poznámka: Ak Vám ani do pár minút neprišla správa, preverte aj spamovú schránku.

 1. Pridajte si ŠPZ vozidla

V záložke „Používateľ“ (v spodnej časti displeja) v menu vyberte možnosť „Moje vozidlá“. Zadajte ŠPZ vozidla a vyplňte informácie o vozidle. Zaškrtnite poučenie o správnom parkovaní a pridanie vozidla potvrďte tlačidlom „PRIDAŤ VOZIDLO“. Okno zatvorte.

Poznámka: Je možné mať pridaný ľubovoľný počet vozidiel.

Parkovanie cez aplikáciu URBI Parkovanie

Parkovanie pre návštevníkov cez aplikáciu je možné:

 • v pondelok až piatok v čase od 7:00 do 18:00
 • od piatka 18:00 do nedele 18:00

POSTUP:

 1. Prihláste sa do svojho konta
 2. Zaparkujte vozidlo

V záložke „Mapy“ (v spodnej časti displeja) označte parkovisko, na ktorom stojíte. Automaticky sa Vám zobrazí menu, z ktorého vyberte možnosť „TU ZAPARKOVAŤ“. Zobrazí sa Vám

V prípade, že máte pridaných viacero vozidiel, overte si či máte vybranú správnu ŠPZ.

 1. Overte si, že parkujete správne

V záložke „Lístky“ (v spodnej časti displeja) sa Vám zobrazí parkovací lístok. Po jeho rozkliknutí sa Vám zobrazia detailné informácie: či je lístok aktívny a koľko hodín ešte môžete ešte týmto spôsobom parkovať.

 1. Odparkujte vozidlo

V záložke „Lístky“ (v spodnej časti displeja) rozkliknite lístok. Zobrazí sa v ňom tlačidlo „ODPARKOVAŤ“. Po jeho stlačení bude Vaše vozidlo odhlásené z parkovania.

Požiadanie o pridelenie návštevníckych hodín cez aplikáciu URBI Parkovanie

 1. Prihláste sa do svojho konta
 2. Požiadajte o návštevnícke hodiny

V záložke „Mapy“ (v spodnej časti displeja) označte parkovisko, na ktorom stojíte. Automaticky sa Vám zobrazí menu, z ktorého vyberte možnosť „POŽIADAŤ O NÁVŠTEVU“.

 1. Zadajte informácie o rezidentovi

Vyplňte mailovú adresu rezidenta, overte zadanú ŠPZ a žiadosť odošlite pomocou tlačidla „POKRAČOVAŤ“.

 1. Počkajte na potvrdenie od rezidenta.

V záložke „Lístky“ (v spodnej časti displeja) sa Vám zobrazí parkovací lístok. Po jeho rozkliknutí sa Vám zobrazia detailné informácie: či je lístok aktívny a koľko hodín ešte môžete ešte týmto spôsobom parkovať.

 1. Odparkujte vozidlo

V záložke „Lístky“ (v spodnej časti displeja) rozkliknite lístok. Zobrazí sa v ňom tlačidlo „PREDČASNE UKONČIŤ“. Po jeho stlačení bude Vaše vozidlo odhlásené z parkovania.

Pridelenie návštevníckych hodín cez webovú stránku

Pri registrácii musí rezident poznať EČV návštevy a označenie parkoviska, na ktorom návšteva parkuje.

  1. Načítajte si stránku https://parkovanievpetrzalke.sk/navstevnicke-hodiny/
  2. Prihláste sa do svojho konta pomocou tlačidla „Prihlásiť sa“
  3. Zadajte telefónne číslo použité pri registrácii, potvrďte tlačidlom „Pokračovať“
  4. Na telefónne číslo Vám príde overovacia SMS, zadajte číslo zo SMS do textového poľa
  5. Pridajte návštevu pomocou tlačidla „Pridať návštevu“
  6. Zadajte EČV návštevy
  7. Vyberte parkovisko, na ktorom návšteva parkuje
  8. Pomocou tlačidiel -/ + nastavte počet pridelených hodín. Minimálny čas je 30 minút.
  9. Potvrďte parkovanie tlačidlom „Zaparkovať Návštevu“
  10. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Odparkovať“

Pridelenie návštevníckych hodín cez aplikáciu URBI

Pokiaľ je rezident prihlásený v aplikácii a má zapnuté notifikácie o žiadosti mu príde informácia.

 1. V menu vyberte záložku „Návštevy“. V okne sa zobrazí nová žiadosť
 2. Potvrďte návštevu tlačidlom  „Povoliť“
 3. Nastavte počet hodín pomocou tlačidiel -/+
 4. Potvrďte pridelenie hodín pomocou tlačidla „ZAPARKOVAŤ NÁVŠTEVU“
 5. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Ukončiť“

Schválenie návštevníckych hodín cez webovú stránku

 1. Prihláste sa do svojho konta pomocou tlačidla „Prihlásiť sa“
 2. Zadajte telefónne číslo použité pri registrácii, potvrďte tlačidlom „Pokračovať“
 3. Na telefónne číslo Vám príde overovacia SMS, zadajte číslo zo SMS do textového poľa
 4. Schváľte návštevu pomocou tlačidla „Povoliť“
 5. Pomocou tlačidiel -/ + nastavte počet pridelených hodín. Minimálny čas je 30 minút.
 6. Potvrďte parkovanie tlačidlom „Zaparkovať Návštevu“
 7. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Odparkovať“

Schválenie návštevníckych hodín cez aplikáciu URBI

Rezident musí byť prihlásený. Musí poznať EČV návštevníka a na ktorom parkovisku parkuje.

 1. V menu vyberte záložku „Návštevy“. 
 2. Pridajte návštevu pomocou tlačidla „Pridať návštevu“.
 3. Vyplňte EČV a parkovisko (výber zo zoznamu). 
 4. Nastavte počet hodín pomocou tlačidiel -/+.
 5. Potvrďte pridelenie hodín pomocou tlačidla „ZAPARKOVAŤ NÁVŠTEVU“
 6. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Ukončiť“

Formulár na pridelenie/ schválenie návštevníckych hodín

Po prihlásení sa telefónnym číslom použitým pri registrácii môžete schvaľovať/ poskytnúť návšteve svoje návštevnícke hodiny.