Byť petržalčanom sa oplatí

návštevnícke hodiny

Návštevnícke hodiny sú hodiny, ktoré ma k dispozícii rezident a môže ich poskytnúť svojej návšteve na bezplatné parkovanie v ktoromkoľvek čase.

Ak chce rezident poskytnúť svoje návštevnícke hodiny platí, že:

 1. Rezident musí byť najskôr zaregistrovaný v PPS
 2. Rezident má nárok na nasledovný počet hodín:
 • Rezident bez schváleného vozidla má k dispozícii 60 návštevníckych hodín na rok
 • Rezident s 1 schváleným vozidlom má k dispozícii 30 návštevníckych hodín na rok
 • Rezident s viacerými schválenými vozidlami nemá k dispozícii návštevnícke hodiny
 • Rezidentovi je pridelený vždy adekvátny počet návštevníckych hodín, mení sa v závislosti od času, kedy sa rezident registruje, alebo kedy si registruje/ odregistruje vozidlo.
 1. Návštevník musí parkovať v zóne trvalého bydliska rezidenta, ktorý udeľuje návštevnícke hodiny
 2. Rezident pozná EČV a označenie parkoviska, na ktorom stojí návštevník
 3. Rezident  určuje čas ktorý poskytne návštevníkovi
 4. Po uplynutí poskytnutého času musí byť návštevníkovi pridelený ďalší čas na predĺženie, alebo musí vozidlo preparkovať

Postup prideľovania/ žiadania o návštevnícke hodiny

Pridelenie návštevníckych hodín cez webovú stránku

Pri registrácii musí rezident poznať EČV návštevy a označenie parkoviska, na ktorom návšteva parkuje.

  1. Načítajte si stránku https://parkovanievpetrzalke.sk/navstevnicke-hodiny/
  2. Prihláste sa do svojho konta pomocou tlačidla „Prihlásiť sa“
  3. Zadajte telefónne číslo použité pri registrácii, potvrďte tlačidlom „Pokračovať“
  4. Na telefónne číslo Vám príde overovacia SMS, zadajte číslo zo SMS do textového poľa
  5. Pridajte návštevu pomocou tlačidla „Pridať návštevu“
  6. Zadajte EČV návštevy
  7. Vyberte parkovisko, na ktorom návšteva parkuje
  8. Pomocou tlačidiel -/ + nastavte počet pridelených hodín. Minimálny čas je 30 minút.
  9. Potvrďte parkovanie tlačidlom „Zaparkovať Návštevu“
  10. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Odparkovať“

Pridelenie návštevníckych hodín cez aplikáciu URBI

Pokiaľ je rezident prihlásený v aplikácii a má zapnuté notifikácie o žiadosti mu príde informácia.

 1. V menu vyberte záložku „Návštevy“. V okne sa zobrazí nová žiadosť
 2. Potvrďte návštevu tlačidlom  „Povoliť“
 3. Nastavte počet hodín pomocou tlačidiel -/+
 4. Potvrďte pridelenie hodín pomocou tlačidla „ZAPARKOVAŤ NÁVŠTEVU“
 5. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Ukončiť“

Schválenie návštevníckych hodín cez webovú stránku

 1. Prihláste sa do svojho konta pomocou tlačidla „Prihlásiť sa“
 2. Zadajte telefónne číslo použité pri registrácii, potvrďte tlačidlom „Pokračovať“
 3. Na telefónne číslo Vám príde overovacia SMS, zadajte číslo zo SMS do textového poľa
 4. Schváľte návštevu pomocou tlačidla „Povoliť“
 5. Pomocou tlačidiel -/ + nastavte počet pridelených hodín. Minimálny čas je 30 minút.
 6. Potvrďte parkovanie tlačidlom „Zaparkovať Návštevu“
 7. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Odparkovať“

Schválenie návštevníckych hodín cez aplikáciu URBI

Rezident musí byť prihlásený. Musí poznať EČV návštevníka a na ktorom parkovisku parkuje.

 1. V menu vyberte záložku „Návštevy“. 
 2. Pridajte návštevu pomocou tlačidla „Pridať návštevu“.
 3. Vyplňte EČV a parkovisko (výber zo zoznamu). 
 4. Nastavte počet hodín pomocou tlačidiel -/+.
 5. Potvrďte pridelenie hodín pomocou tlačidla „ZAPARKOVAŤ NÁVŠTEVU“
 6. Odhláste návštevu z parkovania pomocou tlačidla „Ukončiť“

Požiadanie o pridelenie návštevníckych hodín

Po príchode na parkovisko je potrebné sa cez aplikáciu prihlásiť na parkovanie. 

 1. V menu vyberte záložku „Návštevy“
 2. Overte si správnosť zadanie ŠPZ a parkoviska
 3. Zadajte telefónne číslo rezidenta, ktorý Vám má schváliť návštevnícke hodiny a potvrďte tlačidlom „Pokračovať“
 4. Počkajte na schválenie vozidla rezidentom. Potvrďte schválenie tlačidlom „OK, rozumiem“. Váš status sa zmení na „Aktívna návšteva“
 5. Pri odchode zrušte parkovanie tlačidlom „Ukončiť“

Formulár na pridelenie/ schválenie návštevníckych hodín

Po prihlásení sa telefónnym číslom použitým pri registrácii môžete schvaľovať/ poskytnúť návšteve svoje návštevnícke hodiny.