Byť petržalčanom sa oplatí

Mapy parkovaCích zón k 1.11.2019

Najaktuálnejšie mapy nájdete vždy v mobilnej aplikácii.

Dvory

1 – Pajštúnska 3-9
2 – Tupolevova 4 a 6
3 – Markova 3-5
4 – Jiráskova 2-10
5 – Tupolevova 1-9
6 – Jiráskova/Fedinova
7 – Švabinského
8 – Švabinského-Prokofijevova
9 – Ševčenkova/Fedinova
10 – Ševčenkova/Fedinova
11 – Ševčenkova 18-20
12 – Ševčenkova
13 – Ševčenkova 13-19
14 – Belinského 20-24
15 – Panónska cesta
17 – Belinského
18 – Hálova
20 – Švabinského
CCC – parkovisko pred Cik-Cak Centrom

1 – Wolkrova 11-13
2 – Wolkrova 35-43
3 – Vlastenecké námestie 7-8
4 – Jungmanova 10-16
5 – Jungmanova
6 – Vavilovova 1-7
7 – Vavilovova 2-16
8 – Farského 10-16
9 – Mánesovo námestie 1-4
10 – Černyševského 21 – 23, Černyševského 29-33
11 – Mánesovo námestie 6-8
12 – Černyševského 5-7, Pifflova 1-11
13 – Wolkrova 39-45
14 – Wolkrova 1-3/9-11
15 – Wolkrova 3-7
16 – Macharova
17 – Černyševského 35-39

1 – Gercenova
2 – Rontgenova 2-8, Rontgenova 10-14
3 – Zadunajská cesta 7,9
4 – Nobelovo námestie 7-10 za domom
5 – Nobelovo námestie 7-10 smerom k Bille
6 – Lenardova 2-8
7 – Gercenova 21 – 29
8 – Gercenova, Pečnianska 5-7
9 – Pečnianska 5-7
10 – Lenardova 12-14, Gercenova 1-3
11 – Lenardova 16-18
12 – Kapicova 2-6, Pečnianska 27-33
13 – Planckova 1-4
14 – Pečnianska pri garážovom dome
16 – Bohrova 3,5 – Pečnianska 1,3
17 – Pečnianska ulica pri policajtoch

Lúky

1 – Smolenická 2-14
3 – Holíčska 6-8
4 – Holíčska 1-21
6 – Holíčska 16-20/5-11
7 – Holíčska 26-32
10 – Kutlíkova
11 – Starhradská 2-10
18 – Topoľčianska 31-33

3 – Budatínska 27-33
4 – Budatínska 33-37, 41-51
8 – Znievska 13-23, 32-38
10 – Znievska 24-30
11 – Znievska 18-22
13 – Strečnianska 8-11
14 – Strečnianska 18-22