Byť petržalčanom sa oplatí

Každý Petržalčan bude môcť BEZPLATNE parkovať v celej Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Mestská časť Bratislava-Petržalka od 1.11.2019 zaviedla pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke.

Parkovanie je v Petržalke dlhodobý problém a našim cieľom je postupne ho vyriešiť tak, aby mali prednosť Petržalčania,“ vyhlásil starosta Ján Hrčka. Cieľom zavedenia dočasného parkovania motorových vozidiel počas prechodného obdobia na území mestskej časti je podľa neho regulácia parkovania v mieste bydliska, bezpečnejšie chodníky, lepší verejný priestor, čistejšie ovzdušie a viacej obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v Petržalke.

Zavedenie nového parkovacieho systému podporuje aj bratislavský primátor Matúš Vallo. „Som rád, že práve najväčšia mestská časť spúšťa ako prvá pilotný parkovací systém a budeme tak môcť spoločne získať dostatok dát o pohybe áut, ich obrátkovosti a počte parkujúcich áut počas dňa a noci na území Petržalky,“ uviedol Vallo. Predložený návrh bude súčasťou mestskej parkovacej politiky, ktorej zavedenie a prevádzkovanie sa predpokladá najdlhšie do 30. apríla 2021.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel bude zvýhodňovať parkovanie obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke, pre ktorých bude parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií bezplatné. Každý Petržalčan bude môcť kedykoľvek zaparkovať na vyznačených miestach na parkoviskách alebo parkovacích miestach určených na dočasné parkovanie, ktoré budú označené príslušnou dopravnou značkou. Ľudia s trvalým pobytom mimo Petržalky budú od 18:00 do 8:00 (mimo víkendu) platiť 1 euro za každú načatú hodinu.

Parkovací systém bude nabiehať postupne, od 1.11.2019 začal platiť na území Dvorov a postupne sa rozšíril na celé územie Petržalky. Obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke budú môcť bezplatne zaparkovať na celom jej území. „Byť Petržalčanom sa oplatí a bude to platiť aj v tomto prípade,“ uzavrel Hrčka.

Na koncepte pilotnej parkovacej politiky úzko spolupracujú Mestská časť – Bratislava Petržalka a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava.

stiahnuť
logoBA_fullc