Byť petržalčanom sa oplatí

REGISTRÁCIA

Zaregistrovaní rezidenti so schválenými vozidlami parkujú zadarmo.

Pre registráciu vozidla musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Žiadateľ je rezident Petržalky – má v Petržalke trvalý pobyt
 • Rezident má právny vzťah k vozidlu:

Vlastník/ držiteľ vozidla:

Rodinné vozidlo:

Vozidlo manžela/ manželky:

Vozidlo rodiča/ dieťaťa

Služobné vozidlo:

Vozidlo na leasing:

Ďalšie podmienky platné podľa Zásad regulovaného parkovania:

 • Rezident si na bezplatné parkovanie môže zaregistrovať len 2 vozidlá, z toho len jedno môže byť služobné
 • V domácnosti môžu byť registrované maximálne 3 vozidlá
 • Pokiaľ si rezident registruje rodinné vozidlo môže mať on a domácnosť, v ktorej má trvalý pobyt, registrované len jedno vozidlo

Postup registrácie rezidenta

REZIDENT: Registrácia rezidenta a spravovanie vozidiel (registrácia/ zmena/ vymazanie vozidla)

 1. prejsť na https://parkovanievpetrzalke.sk/registracia/ 
 2. kliknúť na tlačidlo „Registrácia“
 3. zadať mobilné číslo žiadateľa o postavenie rezidenta alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu, obratom príde na toto číslo SMS s overovacím kódom, ktorý slúži ako bezpečnostný ochranný prvok,
  • Poznámka: Pod jedným telefónnym číslom je možné zaregistrovať len jednu osobu (rezidenta alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu).
 4. zadať SMS kód, ktorý príde na nahlásené telefónne číslo,
 5. vyplniť povinné údaje: meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia, adresu, poschodie a číslo bytu. Zadané údaje je možné neskôr podľa potreby aktualizovať,
  • Poznámka: Žiadateľ, ktorí požaduje registráciu vozidla vyplní aj údaje o vozidle: EČV a právny vzťah k vozidlu.
 6. zaškrtnúť povinné polia: súhlas so všeobecnými podmienkami ochrany súkromia, prehlásenie, že sú údaje pravdivé a prehlásenie, že rezident nevlastní nepojazdné vozidlo, vozidlo bez platnej STK/ EK, odhlásené vozidlo stojace na verejnom priestranstve mestskej časti,
 7. žiadosť odoslať kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ“.
  • Poznámka: Ak žiadateľ nevyplnil informácie o vozidle je potrebné potvrdiť odoslanie žiadosti o registráciu bez vozidla.

Podmienkou registrácie je nainštalovaná mobilná aplikácia v mobilnom telefóne alebo inom zariadení a užívacie právo k e-mailovej adrese:

 1. otvoriť aplikáciu URBI Parkovanie
 2. vyberte možnosť „Používateľ“ v dolnej časti okna,
 3. zvoľte možnosť „PRIHLÁSIŤ ALEBO REGISTROVAŤ“,
 4. zvoľte možnosť „REGISTROVAŤ SA“
 5. zadajte e-mailovú adresu a zvoľte heslo, zaškrtnite možnosť „Podmienky používania aplikácie“ a potvrďte vytvorenie URBI účtu pomocou tlačidla „REGISTROVAŤ SA“,
 6. je potrebné overiť e-mailovú adresu, tú potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý Vám príde do e-mailovej schránky. Po overení e-mailu je potrebné sa opäť zapnúť aplikáciu URBI Parkovanie, kde sa vám zobrazí menu. Pre registráciu do petržalského parkovacieho systému je potrebné označiť možnosť „Parkovanie v Petržalke“,
 7. zvoľte záložku „Rezidentská karta“. Bude potrebné oboznámiť sa s podmienkami používania a podmienkami ochrany osobných údajov a potvrdiť ich tlačidlom „SÚHLASÍM“,
 8. pokračovať v postupe registrácie ako je uvedené v  Registrácia rezidenta cez formulár na stránke