Byť petržalčanom sa oplatí

REGISTRÁCIA

Ako sa zaregistrovať

1. Pripravte si nasledovné údaje: meno, priezvisko, mobilné číslo, e-mail, EČV auta, adresa trvalého pobytu, poschodie a číslo bytu (ktoré si nájdete v katastri, alebo v ročnom zúčtovaní Vašej bytovej jednotky)

2. Pri registrácii je potrebné mať pri sebe Váš mobilný telefón

3. Zadajte Vaše telefónne číslo

4. Kliknite na tlačidlo “Pokračovať”

5. Zadajte overovací kód, ktorý Vám prišiel do SMS

6. Vyplňte všetky polia v registračnom formulári

7. Kliknite na tlačidlo “Odoslať”

Vaša žiadosť bude odoslaná na spracovanie.

Informácia o schválení žiadateľa ako rezidenta bude odoslaná na e-mail uvedený vo formulári.

Pre schválenie vozidla je potrebné dodať doklady podľa inštrukcií, ktoré Vám prídu na váš e-mail v registrácii.

Viac informácií o registrácii

Zaregistrovaní rezidenti parkujú zadarmo.

Pre registráciu vozidla musia byť splnené nasledovné podmienky:

 1. Žiadateľ je rezident Petržalky – má v Petržalke trvalý pobyt
 2. Rezident vie vydokladovať právny vzťah k vozidlu:

Vlastník vozidla:

 • technickým preukazom

Držiteľ vozidla:

 • technickým preukazom

Rodinné vozidlo:

 • technickým preukazom

Vozidlo manžela/ manželky:

 • sobášnym listom

Vozidlo rodiča/ dieťaťa

 • rodným listom
 • notársky overeným čestným prehlásením (vzor tu)

Služobné vozidlo:

 • technickým preukazom
 • povolením na používanie vozidla na súkromné účely (vzor tu)
 • leasingovou kartou (ak je vozidlo na leasing)

Vozidlo na leasing:

 • technickým preukazom
 • zmluvou o operatívnom leasingu so všeobecnými podmienkami
 1. Ďalšie podmienky platné podľa VZN:
 • Rezident si na bezplatné parkovanie môže zaregistrovať len 2 vozidlá, z toho len jedno môže byť služobné
 • V domácnosti môžu byť registrované maximálne 3 vozidlá

Pokiaľ si rezident registruje rodinné vozidlo môže mať on a domácnosť v ktorej žije registrované len jedno vozidlo