Byť petržalčanom sa oplatí

Súhlas s prihlásením občana na pobyt