Byť petržalčanom sa oplatí

Žiadosť o udelenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt