Byť petržalčanom sa oplatí

Ako nerezident, alebo návštevník máte jednu z nasledovných možností:

  • Prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky
  • Využívať výhody mobilnej aplikácie URBI Parkovanie a vo vybraných časoch parkovať zdarma
  • Platiť za nočné parkovanie (mimo víkendov) 1 euro/hod
  • chcem trvalý pobyt
  • nechcem trvalý pobyt

Treba prísť na ohlasovňu pobytu MČ Petržalka a prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky.

Pre prihlásenie sa k trvalému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu nasledovné doklady: 

  1. platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIE o občianskom preukaze z polície)
  2. súhlas vlastníka (vlastníkov) – nie je potrebné ak prihlasovaná osoba je vlastníkom, manželkou vlastníka alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka, alebo má zriadené vecné bremeno
  3. rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list

V prípade, že sa vlastník nemôže na ohlasovňu dostaviť k udeleniu súhlasu, je možné udeliť súhlas písomnou formou s osvedčeným podpisom vlastníka. Tlačivo TU.

Odporúčame občanom výpis z listu vlastníctva (rozhodnutie) predložiť. Prihlásenie pobytu je v tom prípade rýchlejšie a bez komplikácií.

Na zaregistrovanie sa do petržalského parkovacieho systému musí mať človek trvalý pobyt v Petržalke. Na jeho získanie máte nasledovné možnosti:

  1. Som vlastník nehnuteľnosti v Petržalke

- stačí prísť na Ohlasovňu pobytu na MÚ v Technopole

- priniesť si so sebou: občiansky preukaz

  1. Som nájomník v Petržalke a môj nájomca mi dal súhlas na prihlásenie trvalého pobytu

- stačí prísť na Ohlasovňu pobytu na MÚ v Technopole

- priniesť si so sebou: občiansky preukaz a buď osobne všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti alebo overený súhlas všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti (matrikou alebo notárom) na prihlásenie trvalého pobytu (tlačivo nájdete tu: www.parkovanievpetrzalke.sk/suhlas)

Dôležité upozornenie: Vo všetkých prípadoch je po zmene trvalého pobytu nutné do 30 dní zmeniť si všetky doklady, v ktorých je uvedený trvalý pobyt (občiansky preukaz a technický preukaz k vozidlu) a nahlásiť jeho zmenu do všetkých ostatných inštitúcií. Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa sú prepojené s matrikou MČ Petržalka, takže sa zmena vykoná automaticky.

Ak nemáte trvalý pobyt v Petržalke, s mobilnou aplikáciou URBI - Parkovanie využívate benefit bezplatného parkovania na modrých parkovacích plochách vo vybraných časoch.

Vďaka aplikácií parkujte zadarmo v čase:

pondelok - štvrtok 8:00 h - 18:00 h

od piatka 8:00 h do nedele 18:00 h

V hodinách medzi 18:00 a 8:00 (mimo piatku a soboty) budete musieť vopred zaplatiť 1 euro za každú začatú hodinu

Mať aplikáciu sa oplatí!

Stiahnite si mobilnú aplikáciu - URBI Parkovanie v Petržalke