Byť petržalčanom sa oplatí

  • chcem trvalý pobyt

Prehlásenie trvalého pobytu je potrebné spraviť osobne na ohlasovni pobytu v MČ Petržalka.

Podľa vzťahu k nehnuteľnosti si prineste nasledovné doklady:

  1. Som vlastník nehnuteľnosti v Petržalke
  • občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIEo občianskom preukaze z polície)
  • pre urýchlenie vybavenia žiadosti odporúčame priniesť výpis z listu vlastníctva
  1. Som nájomník v Petržalke a môj nájomca mi dal súhlas na prihlásenie trvalého pobytu
  • občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIEo občianskom preukaze z polície)
  • osobne všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti alebo overený súhlas všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti (matrikou alebo notárom) na prihlásenie trvalého pobytu (tlačivo nájdete tu: parkovanievpetrzalke.sk/suhlas)

 

Dôležité upozornenie: Vo všetkých prípadoch je po zmene trvalého pobytu nutné do 30 dní zmeniť si všetky doklady, v ktorých je uvedený trvalý pobyt (občiansky preukaz a technický preukaz k vozidlu) a nahlásiť jeho zmenu do všetkých ostatných inštitúcií. Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa sú prepojené s matrikou MČ Petržalka, takže sa zmena vykoná automaticky.