Byť petržalčanom sa oplatí

Ako nerezident máte jednu z nasledovných možností:

 • Prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky
 • Prihlásiť sa na tzv. Administratívny trvalý pobyt
 • Platiť za nočné parkovanie (mimo víkendov) 1 euro/hod
 • chcem trvalý pobyt
 • chcem administratívny trvalý pobyt
 • nechcem trvalý pobyt

Treba prísť na ohlasovňu pobytu MČ Petržalka a prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky.

Pre prihlásenie sa k trvalému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu nasledovné doklady: 

 1. platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží POTVRDENIE o občianskom preukaze z polície)
 2. súhlas vlastníka (vlastníkov) – nie je potrebné ak prihlasovaná osoba je vlastníkom, manželkou vlastníka alebo nezaopatreným dieťaťom vlastníka, alebo má zriadené vecné bremeno
 3. rodič alebo zákonný zástupca za deti do 18 rokov predkladá rodný list

V prípade, že sa vlastník nemôže na ohlasovňu dostaviť k udeleniu súhlasu, je možné udeliť súhlas písomnou formou s osvedčeným podpisom vlastníka. Tlačivo TU.

Odporúčame občanom výpis z listu vlastníctva (rozhodnutie) predložiť. Prihlásenie pobytu je v tom prípade rýchlejšie a bez komplikácií.

Na zaregistrovanie sa do petržalského parkovacieho systému musí mať človek trvalý pobyt v Petržalke. Na jeho získanie máte nasledovné možnosti:

 1. Som vlastník nehnuteľnosti v Petržalke

- stačí prísť na Ohlasovňu pobytu na MÚ v Technopole

- priniesť si so sebou: občiansky preukaz

 1. Som nájomník v Petržalke a môj nájomca mi dal súhlas na prihlásenie trvalého pobytu

- stačí prísť na Ohlasovňu pobytu na MÚ v Technopole

- priniesť si so sebou: občiansky preukaz a buď osobne všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti alebo overený súhlas všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti (matrikou alebo notárom) na prihlásenie trvalého pobytu (tlačivo nájdete tu: www.parkovanievpetrzalke.sk/suhlas)

Dôležité upozornenie: Vo všetkých prípadoch je po zmene trvalého pobytu nutné do 30 dní zmeniť si všetky doklady, v ktorých je uvedený trvalý pobyt (občiansky preukaz a technický preukaz k vozidlu) a nahlásiť jeho zmenu do všetkých ostatných inštitúcií. Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa sú prepojené s matrikou MČ Petržalka, takže sa zmena vykoná automaticky.

Mestská časť umožní od 15.10.2019 každému záujemcovi prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt, čo znamená, že môže zostať bývať tam kde doteraz a trvalý pobyt bude mať na adrese určenej mestskou časťou Petržalka. Jedinou podmienkou bude presmerovanie si pošty na adresu, kde takýto záujemca reálne býva.

Obyvateľ Petržalky, ktorému vlastník bytu, v ktorom býva, nechce umožniť prihlásiť v tomto byte trvalý pobyt, bude mať administratívny TP v byte, ktorý patrí MČ Petržalka. Podmienkou bude, aby si tento človek presmeroval poštu na svoje aktuálne bydlisko.

Po prihlásení na administratívny pobyt je nutné zmeniť občiansky preukaz a technický preukaz, kde je napísaná adresa trvalého pobytu. Iné doklady sa nemusia meniť nakoľko v nich nie je uvedená adresa.

Ak chcete vybaviť virtuálny trvalý pobyt neváhajte nás kontaktovať.

Čo je potrebné vybaviť/priniesť pred prihlásením: 

- treba si na Slovenskej pošte vybaviť časové doposielanie pošty z adresy Ondreja Štefanku č. 3 na adresu, kde v súčasnosti ( reálne ) bývate

Časové doposielanie pošty tlačivo: https://www.posta.sk/subory/38342/ziadost-o-doplnkove-a-dispozicne-sluzby-pdf.pdf

- treba prísť na Ohlasovňu pobytu na MÚ v Technopole

- priniesť so sebou: občiansky preukaz, potvrdenie o časové doposielanie pošty a vyplnenú žiadosť o prihlásenie na tzv. administratívny trvalý pobyt (tlačivo nájdete tu: www.parkovanievpetrzalke.sk/ziadost)

Dôležité upozornenie: Vo všetkých prípadoch je po zmene trvalého pobytu nutné do 30 dní zmeniť si všetky doklady, v ktorých je uvedený trvalý pobyt (občiansky preukaz a technický preukaz k vozidlu) a nahlásiť jeho zmenu do všetkých ostatných inštitúcií. Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa sú prepojené s matrikou MČ Petržalka, takže sa zmena vykoná automaticky.

V hodinách medzi 18:00 a 8:00 (mimo piatku a soboty) budete musieť platiť 1 euro za každú začatú hodinu. V prvej fáze sa to bude týkať iba parkovísk, neskôr aj všetkých kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest v Petržalke.

Pozrite si na mapách , ktoré časti Petržalky budú v úvodnej fáze spoplatnené.

Namiesto poplatku 1€ za každú začatú hodinu parkujte vďaka mobilnej aplikácii ZADARMO ako Petržalčan. V prvej fáze sa to bude týkať iba parkovísk, neskôr aj všetkých kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest v Petržalke.

Vďaka aplikácií parkujte zadarmo v čase:

•  pondelok - štvrtok 8:00 h - 18:00 h

•  od piatka 8:00 h do nedele 18:00 h

Mať aplikáciu sa oplatí!